AlexIT - E-Hälsa applikationer

Livsstilsanalys

Våra livsstilstest tillgänliga på nätet för allmänheten. Här kan du helt anonymt testa dina levnadsvanor.
Som en del utav vårt hälsofrämjande arbete erbjuder vi våra levnadsvanetest helt fritt och anonymt via nätet till allmänheten.
Länka hit från egen sida & statistik
Det finns möjlighet för privat- och offentlig sektor att länka hit från sina hemsidor och varje månad få statistik på de test som gjorts via deras hemsida. Detta är ett bra sätt att nå ut till en bred publik och att göra sitt hälsofrämjande budskap tillgängligt. Kontakta oss för mer information, info@alexit.se.
Exempel på hur man kan länka hit
Bygga in våra test i egen sida & statistik
Man kan även gå ett steg längre, och bygga in våra test i eran egna sida. Detta kan även innebära att man "rebrandar" testen så de passar er grafiska profil. Ett sådant sammarbete har skapats med Vårdapoteket.

Här kan du enkelt testa dina levnadsvanor. Frågorna tar endast några minuter att besvara. Som namnet Hälsokvittot antyder får du kloka råd om hur just du kan förbättra din hälsa.

Testet är utvecklat av läkare och professor Preben Bendtsen vid Universitet i Linköping. Råden i testet bygger på den befintliga vetenskapliga evidensen och uppdateras fortlöpande av medicinsk expertis.

Välkommen att göra testet!

Testet är helt anonymt och svaren sammanställs endast på en övergripande nivå.

Nu är testet klart


När du klickar på länken nedan så beräknas ditt resultat och din återkoppling laddas ner.

Tack / Takk / ThanksDu har antingen redan svarat på denna enkät, eller så har den stängt.
Tack för visat intresse.
---------------------------------------

Enten så har du allerede svart på undersøkelsen, eller den har blitt avsluttet.
Takk for din interesse.
---------------------------------------

You have already answered this questionnaire, or the survey has been closed.
Thank you for your consideration.